SPAIN

Yulia Aniskina SPAIN organizer
Yulia Vasilieva SPAIN organizer
SPAIN organizer
Alicia Salvó SPAIN FINAL JURY
Yulia Vasilieva SPAIN FINAL JURY
Alicia Salvó SPAIN SEMIFINAL
Begoña Torres SPAIN SEMIFINAL
Liana Kodz SPAIN SEMIFINAL
Natalia Bacer SPAIN SEMIFINAL
Sara Stamenovic SPAIN SEMIFINAL
Tamara Perdigones SPAIN SEMIFINAL
Olga Bondarchuk SPAIN HYGIENE
LEADER
brovi
Etalon mix
Hanafy
Microbeau
as
donda
face
nue
rosa
them
jenya
moba
brovi
Etalon mix
hanafy
Microbeau