در باره WULOP


هرچند که استانداردهای آن در دنیا تغییر هم یافته باشد زیبائی صدها سال است که دلبستگی نامتغییر انسان میباشد. به موازات توسعه تکنولوژی، بینش زیبائی و اجراعات آن نیز به تغییرو توسعه ادامه میدهد. کیفیت صنعت زیبائی روزبروز ارتقاء یافته و آرایش ماندگار که در سالهای اخیر پیشرفته ترین شاخه این صنعت میباشد بهمراه تجربیات متخصصین حرفه ای به ایجاد راهکار برای درخواستها و مشکلات متعددی ادامه میدهد.

بعنوانWorld Universal League of Permanent Makeup (WULOP) هدفمان ارتقاء بیشتر کیفیت صنعت آرایش ماندگارهم با انتقال تجربیات انباشته شده ظرف سالهای مدید به نسلهای جدید و هم با ارائه استعدادهای جدید به صحنه جهانی با قدرت PR جهانی خودمان، میباشد.

تیمهای کشور با برگزاری مسابقات نیمه نهایی در 20 کشور معین شده و در بدنبال پرفرمانس ارائه شده در فینال بزرگ استانبول؛ در رده های خط چشم سایه دار، رنگ آمیزی لب، ابروی سایه دار میکروپیگمنتاسیون و میکروبلادینگ و رده های تیمی ستارگان این صنعت مشخص خواهد شد. این مسابقات که محتوی بین المللی، شفاف، تداوم و اعتبار را دارا میباشد به متخصصینی که درجه کسب خواهند کرد علاوه بر جوایز سورپرایز، شانس معارفه در سطح جهانی و نت-ورک بین المللی نیز وعده میدهد.

WULOP ، برندهای مهم از اقصی نقاط جهان را نیز در استانبول گرد هم می آورد. در کنگره برگزار شده در محتوای WULOP ، متخصصین سخنران در ماسترکلس اطلاعات و تجربیات خود را با 5 گزینه زبانی با شرکت کنندگان تسهیم خواهند کرد.

برای همگی جزئیات میتوانید از طریق ایمیل به ما دسترسی پیدا کنید:info@wulop.com

نيمه نهايى


صحنه جهانی بانتظار توست : WULOP

هیات ژوری WULOP متشکل از متخصصین برتر آرایش ماندگار در عرصه جهان، بدنبال یافتن بهترین این صنعت هستند. اگر ادعا میکنی که " آن شخص من هستم" بلافاصله فرم پر کن، ابتداء در نمیه نهایی برگزار شده در کشورت استعداد خود را بروز بده، سپس بهمراه تیم کشورت در فینال بزرگ در استانبول پرچم کشورت را به اهتزاز درآور. با تخصص خود فرصت رفتن به صحنه جهانی و جوایز سورپرایز را از دست نده!

قواعد و جزئیات مسابقات نمیه نهایی WULOP ( با کلیک کردن باز میشود)

1) در نیمه نهایی هر نوع متخصص آرایش ماندگار میتواند شرکت کند.
2) مراجعات مسابقه صرفاً از طریق وب سایت رسمی WULOP از آدرس www.wulop.com پذیرفته میشود. اشخاصیکه فرم موجود در وب سایت را پر نکرده باشند حق شرکت به مسابقات نمیه نهایی را نخواهند داشت.
3) بدنبال مراجعات اولیه از طریق فرم، مسئول هماهنگی کشور مربوطه با شرکت کننده تماس گرفته و فرم را تکمیل میکند. بدنبال اتمام یافتن مراجعات، نام شرکت کننده به لیست مسابقه دهندگان افزوده میشود. اشخاصیکه نامشان در این لیست نبوده باشد حق شرکت به مسابقات را نخواهند داشت.
4) حق مشارکت به مسابقات نیمه نهایی 300 یورو میباشد. حق مشارکت به مسئول برگزاری کشور مربوطه پرداخت میشود. در موارد لازمه بمیزان 40% متعلق به کمیته مرکزی و 60% متعلق به نماینده کشور میباشد. نماینده کشور در موارد لازمه مسئول برگزاری میتواند مالیاتها را برحسب کشور مربوطه به نرخها اضافه کند.
5) مسابقات نمیه نهایی در 4 رده برگزار خواهد شد.

a) Eyeliner Shading
b) Ombre Lips
c) Eyebrow Shading
d) Microblading Hairstrokes
6) یک شرکت کننده میتواند همزمان در چند رده مختلف مسابقه دهد.
7) شرکت کنندگان به مسابقات نیمه نهایی تجهیزات و مدلها را خودشان تامین خواهند کرد. محوطه فعالیت ( چراغ، صندلی، میز ارایش و امثاله) از سوی برگزار کننده تدارک میشود.
8) نفرات اول، دوم و سوم انتخاب شده در رده ها بنابر آراء هیات ژوری نیمه نهایی در آدرس وب سایت اعلان خواهد شد. نفرات اول چهار رده تیم کشور را تشکیل داده و در مسابقات فینال بنام کشورشان مسابقه خواهد داد.
9) جوایز اشخاصیکه در مسابقات نیمه نهایی درجه کسب میکنند ( برای هر رده):

(aنفر اول: پاکت Platinium و حق فینال بزرگ
(bنفر دوم: 70% تخفیف در پاکت Diamond و پاکت Platinium
(c نفر سوم: 50% تخفیف در پاکت Diamond و پاکت Platinium
(d برای همه شرکت کنندگان 100 یورو تخفیف در پاکت انتخابی

10) تیمها در مسابقات فینال بزرگ که در مورخه 5 نوامبر 2020 در استانبول برگزار خواهد شد بهمراه 2 مدل زنده شرکت خواهند کرد. به یک مدل زنده Eyebrow Shading و Eyeliner Shading و به مدل دیگر Ombre Lips و Microblading Hairstrokes اجراء خواهد شد. تیم کشوری در تاریخهای 4-5-6-7-8 نوامبر در هتل بصورت آل این کلوسیو اقامت خواهند کرد و میهمان WULOP خواهند بود. مدلهای زنده در تاریخهای 4-5-6 نوامبر در هتل بصورت آل این کلوسیو اقامت خواهند کرد و میهمان WULOP خواهند بود.

11) فینال ترکیه در 5 رده برگزار خواهد شد.

a) Eyeliner Shading
b) Ombre Lips
c) Eyebrow Shading
d) Microblading Hairstrokes
e) مجموع امتیاز تیمی

12) در نتیجه امتیازدهی در 5 رده نفرات اول، دو و سوم هر رده انتخاب خواهد شد.
13) اشخاصیکه درجه کسب کرده اند جوایز سورپرایزی خواهند گرفت. به تیمهایی که در رده مجموع امتیاز تیمی درجه کسب میکنند جوایز نقدی هم داده خواهد شد.
14) اعضاء هیات ژوری که از برترینهای جهان هستند شرکت کنندگانی را که در فینال بزرگ درجه کسب کرده اند در رساناهای اجتماعی خود به جهانیان معرفی خواهند کرد. بدین ترتیب برندگانی که به یک اتحادیه بین المللی واصل میشوند میتوانند این عنوان معتبر جهانی را بعنوان لوگو و معارفه استفاده کنند. (برای مثال: نفر سوم جهان در WULOP 2020 ) در ضمن نفرات نخست هر رده به فعالیتهای بعدی WULOP بعنوان میهمان افتخاری شرکت خواهند کرد.

هيئت داوران مرحله نيمه نهايي


برنامه


5 الی 9 نوامبر - استانبول

 • 4 نوامبر: 
 • چک - این
 • 5 نوامبر:  
 • فینال بزرگ
 • 6 نوامبر:  
 • روز نخست کنگره
 • 7 نوامبر:  
 • روز دوم کنگره
 • 8 نوامبر: 
 • ماسترکلس- شب مراسم گالا
 • 9 نوامبر: 
 • چک - اوت